Home >> Úvod

Úvod

Srde?n? Vás vítáme na internetové stránce našeho starého horního m?sta ve st?edu Krušnoho?í.

 

Získejte virtuální p?ehled o m?st? plném života, na jehož hospodá?ství se vedle st?edn? velkých podnik? podílejí velkou m?rou odv?tví služeb, zem?d?lství a krušnohorská kasárna naší p?choty „Marienberger Jäger“. 

 

Následující stránky a fotografie by Vám m?ly sloužit jako pr?vodce na cest? „od v?erejška k zít?ku“ tohoto zajímavého m?sta a poskytnout všechny d?ležité informace.

 

Nejvíce by nás pot?šilo, kdyby byly tyto stránky podn?tem pro Vaši návšt?vu.

 

Zda? B?h!

Glück auf!

Zur Normalansicht
Stadtwappen Marienberg
hledat & najít  

HomeHomeÚvod

21. Marienberger Familienwandertag

Dienstag, 3. Oktober 2017 | Ortsteil Pobershau

Bundestagswahl 2017

Hier finden Sie das vorläufige Wahlergebnis für Marienberg und die Ergebnisse aus dem Wahlkreis...

Stellenausschreibungen

Die Stadtverwaltung Marienberg stellt ab 01.09.2018 zwei Ausbildungsplätze zur Verfügung Lesen...