Home >> Úvod

ÚvodSrde?n? Vás vítáme na internetové stránce našeho starého horního m?sta ve st?edu Krušnoho?í.

 

Získejte virtuální p?ehled o m?st? plném života, na jehož hospodá?ství se vedle st?edn? velkých podnik? podílejí velkou m?rou odv?tví služeb, zem?d?lství a krušnohorská kasárna naší p?choty „Marienberger Jäger“. 

 

Následující stránky a fotografie by Vám m?ly sloužit jako pr?vodce na cest? „od v?erejška k zít?ku“ tohoto zajímavého m?sta a poskytnout všechny d?ležité informace.

 

Nejvíce by nás pot?šilo, kdyby byly tyto stránky podn?tem pro Vaši návšt?vu.

 

Zda? B?h!

Glück auf!

Zur Normalansicht
Stadtwappen Marienberg
hledat & najít  

HomeHomeÚvod

Wanderwochen Echt Erzgebirge - Frühjahrswanderungen

Vom 19. bis 27. Mai 2018 heißt es zur Frühjahrs- Wanderwoche wieder „unterwegs mit Freunden!“ Zur...

Stellenausschreibung

Im Bauhof der Stadtverwaltung Marienberg sind zwei Stellen mit durchschnittlich 35 Wochenstunden...

Gewerberaum zu vermieten

Die Stadt Marienberg plant, im Rahmen der umfassenden Sanierung des ehemaligen Rathauses im OT...